Podajniki

PODSUWOWY PODAJNIK TŁOKOWY

          Charakterystyczną cechą podajnika Herkules są dwie przesuwne szuflady usytuowane jedna nad drugą. Szuflady przesuwają się naprzemiennie między  sobą ruchem posuwistozwrotnym. Dolna szuflada po załadowaniu odpowiedniej ilości opału do komory paleniskowej zamyka boczny otwór będący wlotem do pieca. Górna szuflada pełni rolę dozownika i nagarniacza opału do dolnej szuflady. Zadaniem dolnej szuflady jest umieszczenie opału w palenisku jednocześnie zamykając połączenie paleniska z zasobnikiem. Taka konstrukcja palnika dodatkowo zabezpiecza przed zapaleniem paliwa w koszu. Tego typu podajniki rozmieszczają cienką warstwę opału na palenisko które następnie jest przedmuchiwane przez powietrze podane od spodu paleniska podczas procesu spalania. Taka konstrukcja podajnika i paleniska umożliwia spalanie takich paliw jak: miał węglowy, groszek, zboża, pelety.

tlok

RETORTOWY PODAJNIK PALIWA

          Charakterystyczną cechą tego podajnika jest transporter ślimakowy i palenisko retortowe. Za pomocą podajnika ślimakowego paliwo transportowane jest samoczynnie do żeliwnej retorty okrągłej z kosza zasypowego znajdującego się obok kotła.  W retorcie następuje proces spalania przy udziale powietrza wdmuchanego przez wentylator nadmuchowy. Na tym etapie aby wysokoefektywnie spalić węgiel kamienny sortyment groszek lub inne paliwa zastępcze ważne jest podanie odpowiednią ilość paliwa i powietrza, (tzn. ilość podanego paliwa i powietrza powinna spowodować utworzenie się dwu centymetrowej kopułki, z której popiół powstały w końcowej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika). Podajniki retortowe różnych producentów mogą mieć różny wygląd (prostokątne, okągłe, obrotowe), ale sposób działania i jakość spalania jest taka sama.

retorta

 PODAJNIK WIELO-ŚLIMAKOWY  INNOWACJA

          Jest to kolejny opatentowany pomysł naszej firmy. Charakterystyczną cechą tego podajnika jest zespół ślimaków transportujących każdy opał, o średnicy do 50 mm, do paleniska rozmieszczając go cienką warstwą na palenisko rusztowe, które następnie jest przedmuchiwane przez powietrze podane od spodu w procesie spalania. Rozwiązanie to jest połączeniem wszystkich najlepszych cech podajnika tłokowego i retortowego. Podajnik wieloślimakowy ma za zadanie przetransportować opał do paleniska jak największa szerokością. Ma to na celu wyeliminowanie zawieszania się opałów ciężko obsypujących (miał węglowy). Podawanie opału metodą ślimakową sterowane jest czasowo, (sekunda po sekundzie) nie cyklicznie jak to się dzieje w podajnikach tłokowych. Daje to możliwość wyregulowania mocy kotła szybko i bardzo dokładnie.

          Napęd przekazany ślimakom jest za pomocą kół zębatych, co spowodowało, iż ślimaki pracują w przeciwnych kierunkach. Tak skonstruowany napęd dodatkowo umożliwił spalanie grubszych opałów (orzech węglowy) o średnicy od 0-60 mm, które podczas transportu są skruszane.

          Kolejnym plusem tego podajnika jest zaadoptowanie paleniska skośnego rusztowego od kotłów tłokowych. Podczas spalania przedmuchiwanego od dołu opału, każda kolejna porcja paliwa podana przez podajnik przepycha wcześniejszą dawkę w kierunku popielnika zapalając się od niej. Proces spalania jest długotrwały co pozwala na spalanie opałów słabo kalorycznych.

innowacja

 RETORTOWY PODAJNIK PALIWA (Ekoenergia 100% ŻELIWO)

          Palnik na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu od 0-32 mm. Paliwem zasadniczym jest węgiel w granulacji 0-32 mm (od miałów do groszków). Palnik bez zmian konstrukcyjnych pracuje również bez zarzutu na bio-paliwach jak pelety i zrąbki. Konstrukcja nowej dyszy palnika i zastosowanie nowego sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw. trudnych, np. węgle z wysoką liczbą rogi (spiekalnością), które to lubią tworzyć w palenisku spiek. Do konstrukcji podajnika wykorzystujemy żeliwo, natomiast ślimak wykonany jest z żeliwa feroidalnego. Wpływa to na zwiększenie odporności na korozję, co daje użytkownikowi dłuższą żywotność.

ekoenergia

Komentarze są wyłączone.