Rządowy program „Czyste powietrze”

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”, wybierając kotły BRASTAL

Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomoderniazacji. Obejmuje istniejące oraz nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Realizowany będzie w latach 2018-2029.

Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanowią  63,3 mld zł. Pozostała część w kwocie 39,7 mld zł dostępna będzie w formie pożyczek.

ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO WFOŚiGW, więcej informacji znajdziesz na stronie: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze
Nasze nowoczesne kotły EKO DOMINATOR, UKD DESIGN jak i GREEN PELET doskonale wpisują się w założenia programu “Czyste Powietrze”. Są oszczędne, ekologiczne i wydajne. Nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery, które zanieczyszczają powietrze i powodują powstawanie szkodliwego dla życia smogu.

EKO DOMINATOR

Więcej informacji

GREEN PELET

Więcej informacji

UKD DESIGN

Węglowy kocioł 5 klasa UKD DESIGN
Więcej informacji

Kotły BRASTAL objęte są rządowym programem CZYSTE POWIETRZE

Zakres programu obejmuje wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednoroczinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

  • korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów,
  • maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł,
  • jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki,
  • minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Rządowy program Czyste Powietrze - dofinansowanie do domów jednoroczinnych

Ulotka informacyjna odnośnie programu Czyste Powietrze, przygotowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska (kliknij po więcej)

Więcej o rządowym programie Czyste powietrze znajdziesz w ulotce informacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.