Zarządzanie gospodarstwem rolnym jest dziś nierozłącznie związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, w tym maszyn do uprawy roli.