Aby zapewnić optymalną produktywność użytków zielonych, konieczne są specjalistyczne zabiegi agrotechniczne, w tym włókowanie i wałowanie.