KONTAKT

F.H.U.P. BRASTAL to dynamicznie rozwijająca się firma, która swoją działalność rozpoczęła w 1993 r.

Dane firmy

Location
Konstancin 1C
97-225 Ujazd, Polska
Phone
44 719 23 24
+48 606 704 737
Email
brastal@interia.pl

Obserwuj nas

Blog

agregat-uprawowy-glebosz-g6-4

Głęboszowanie – kluczowy proces w uprawie gleby, który warto poznać

Głęboszowanie jest jednym z ważniejszych procesów w uprawie gleby, który ma ogromny wpływ na plony i ogólną jakość upraw. Niestety, często zabieg ten jest pomijany, co stanowi poważny błąd w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Dlatego ważne jest zrozumienie jego znaczenia i prawidłowe wykorzystanie w praktyce rolniczej.

Czym jest głęboszowanie?

Głęboszowanie to specyficzny proces agrotechniczny, który polega na penetrowaniu gleby na dużo większą głębokość (zwykle od 30 do 50 cm.), niż przy standardowej uprawie. Do realizacji tej operacji wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia – głębosze. Proces ten pomaga rozbijać zbite warstwy gleby, zwane podeszwą płużną, umożliwiając korzeniom roślin swobodniejsze przenikanie w głąb i skuteczniejsze pobieranie składników odżywczych.

Dlaczego głęboszowanie jest tak ważne?

Zabieg głęboszowania pełni istotną rolę w pielęgnacji gleby i wpływa bezpośrednio na kondycję uprawy. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych korzyści tego procesu, które przyczyniają się do optymalnego rozwoju roślin i zwiększenia plonów:

  • Poprawa struktury glebygłęboszowanie pomaga poprawić strukturę gleby, rozbijając warstwy zbitej podeszwy. Dzięki temu poprawia się jej struktura, umożliwiając lepsze przenikanie wody, powietrza i korzeni roślin,
  • Zagłębnianie korzeni – technika sprzyja silniejszemu ukorzenieniu roślin, a mianowicie pozwala korzeniom swobodnie penetrować w głąb gleby. W efekcie rośliny mają większy dostęp do składników odżywczych, a to z kolei prowadzi do wzrostu ich zdrowia i plonów,
  • Zwiększenie przepuszczalności gleby – zabieg ten przyczynia się do zwiększenia przepuszczalności ziemi, poprawiając jej zdolność do absorpcji i retencji wody oraz powietrza. Jego działanie jest szczególnie ważne dla systemów korzeniowych roślin, ponieważ umożliwia im efektywne pobieranie tych elementów, aby mogły prawidłowo rosnąć i rozwijać się,
  • Optymalizacja zarządzania nawozami – działanie głęboszy ma również znaczący wpływ na zarządzanie nawozami. Kiedy gleba jest odpowiednio spulchniona i przepuszczalna, nawozy mogą efektywnie przenikać do głębszych warstw gleby, gdzie są lepiej wykorzystywane przez system korzeniowy roślin,
  • Zagęszczanie gleby – proces głęboszowania pomaga zagęścić glebę, co ma pozytywny wpływ na jej nośność i stabilność. Jest to szczególnie istotne w przypadku gleb lekkich, które mogą być podatne na erozję i wymagają większej stabilizacji,
  • Przygotowanie gleby do siewu – usuwanie zbitej podeszwy ornej, ułatwia wschodzenie nasion i zapewnia korzystne warunki dla rozwoju roślin.

Kiedy przeprowadzać głęboszowanie?

Choć odpowiedni moment na głęboszowanie może różnić się w zależności od wielu czynników, zazwyczaj najlepszym okresem jest późna jesień lub wczesna wiosna. W tych porach roku gleba jest często mokra, ale nie nasycona wodą. Nie zaleca się przeprowadzania głęboszowania, gdy gleba jest bardzo sucha, gdyż może to skutkować zwiększeniem erozji gleby.

Jak przeprowadzić głęboszowanie?

Przeprowadzenie zabiegu głęboszowania wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu – głębosza. Głębosze mogą mieć różne formy i rozmiary, ale zasada ich działania jest taka sama. Penetrują one glebę na znacznie większą głębokość niż tradycyjne narzędzia uprawowe, rozrywając jednocześnie zbite warstwy gleby.

Przykładem takiego specjalistycznego urządzenia jest agregat uprawowy G-4. Jest to zaawansowany model, którego głównym zadaniem jest zerwanie podeszwy ornej i spulchnienie gleby, nawet na głębokość 50 cm. Dzięki temu następuje rozluźnienie struktury ziemi, tworząc przestrzenie dla powietrza i wody.

Agregat G-4 posiada odpowiedni kąt natarcia, co umożliwia łatwe zagłębienie w glebę i efektywne wykonanie pracy. Jest to idealna maszyna rolnicza do przygotowania gruntu pod uprawę. Dostępna jest w dwóch wariantach: z 6 łapami o szerokości roboczej 3 metry lub z 4 łapami o szerokości roboczej 2 metry.