Wybór wału dostosowanego do specyficznych potrzeb gleby jest niezbędny do osiągnięcia optymalnych warunków uprawy, zarządzania wodą i tlenu w glebie.